Begraven

Als u het een fijn idee vindt om regelmatig terug te kunnen gaan naar een vaste plek om uw geliefde te kunnen herdenken dan heeft begraven waarschijnlijk uw voorkeur. Begraafplaatsen zijn vaak mooie parken met veel bomen en plekjes om even te zitten en in alle rust in herinnering verzonken te zijn. Dit is zeker het geval bij begraafplaats De IJsselhof in Gouda.

Algemeen graf of particulier graf
Op de meeste begraafplaatsen kunt u kiezen voor een algemeen graf of een particulier graf. In een algemeen graf worden, op volgorde van overlijden, (meestal) drie tot vier personen begraven die elkaar niet kennen. Het graf zal minimaal 10 jaar bestaan en zal daarna geruimd worden als de begraafplaats de ruimte opnieuw wil gaan gebruiken. Er is ruimte voor een klein grafmonument. 

Een particulier graf wordt ook wel familiegraf genoemd. U huurt een graf (voor 2 personen) in eerste instantie voor een vaste periode (variërend van 10, 15 of 20 jaar afhankelijk van de begraafplaats). Daarna kunt u besluiten of het graf blijft bestaan en u de grafrechten verlengt. Bij een familiegraf bepaalt u zelf wie er begraven wordt of worden.

Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf.
In Nederland zijn er ook een aantal natuurbegraafplaatsen. In het kort zijn dit plaatsen waar geen grafmonument toegestaan is, hooguit een summiere markering door middel van een houten schijf of steen en er zijn ook regels waaraan de uitvaartkist moet voldoen. U kunt hierover meer lezen op de aparte pagina op onze website.

De afscheidsdienst bij een begrafenis
Net als bij een crematie kan ook bij een begrafenis de afscheidsdienst op allerlei locaties plaatsvinden. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de aula op de begraafplaats of er is een dienst in een kerk, maar het gebeurt ook dat het afscheid thuis in kleine informele setting plaatsvindt of op een andere locatie die van betekenis is geweest voor de overledene. Hierbij kan je denken aan de kantine van een sportvereniging of de aula van een school. We kunnen met u meedenken over een alternatieve locatie en de invulling van een afscheid daar.

Een kerkdienst volgt vaak een traditionele indeling van liederen en schriftlezingen, bij alternatieve locaties en in een aula op een begraafplaats bent u geheel vrij het afscheid zo vorm te geven als u prettig en passend vindt. Dat kan een afwisseling van sprekers en muziek zijn maar ook een vrijere setting met een microfoon en de vraag of iedereen een gedachte aan de overledene wil delen. Naast opgenomen muziek zien we tegenwoordig ook steeds vaker live muziek bij een uitvaart.

Ben je verplicht om in een kist begraven te worden?
Nee, het is al sinds 1991 niet meer verplicht om in een uitvaartkist begraven of gecremeerd te worden. Het is sindsdien toegestaan om de overledene, gewikkeld in een zogeheten wade, op een opbaarplank te leggen en daarmee in het graf gelegd te worden.
De keuze voor een kist of wade is een zeer persoonlijke. Een wade is zachter en door het ontbreken van een uitvaartkist voelt het vaak alsof de overledene makkelijker aan te raken is. Daarentegen kan het voor mensen bij een afscheidsdienst heel confronterend zijn de contouren van de overledene duidelijk herkenbaar te zien.
Er is ook op dit gebied veel mogelijk, wij informeren u desgewenst graag.

Grafmonument
Als u van te voren al ideeën heeft over het grafmonument of gedenkteken dat op het graf moet komen te staan is het het verstandig om de begraafplaats van uw keuze te vragen naar de richtlijnen hiervoor. Niet alles is overal toegestaan. Op sommige delen zijn extra regels met betrekking tot hoogte of materialen. U kunt niet direct na de begrafenis een monument plaatsen. Om te voorkomen dat het scheef zakt is het beter te wachten tot de grond ingeklonken is. Wel zorgen wij, op verzoek, voor een tijdelijke grafmarkering zoals dat heet; een mooi bordje met daarop de naam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. U heeft dan de tijd om in alle rust een mooi grafsteen of kunstwerk uit te zoeken of te laten maken. Vaak kent een steenhouwer die bekend is met de begraafplaats de regels en afmetingen en dergelijke. Verzeker u er in ieder geval van dat dit zo is, vooral als u een kunstenaar vraagt een monument te maken.


Begraven in Gouda en omstreken
Gouda kent twee begraafplaatsen, de algemene begraafplaats ‘De IJsselhof’ en de Rooms-Katholieke Begraafplaats.

Begraafplaats De IJsselhof, gelegen op de Goejanverwelledijk, is in 1950 officieel in gebruik genomen als algemene begraafplaats voor de gemeente Gouda en dat is terug te zien in de rijke variatie van prachtige oude bomen. Er is een aula met capaciteit van 140 zitplaatsen, uit te breiden tot 300 (staan)plaatsen en u kunt na afloop van een begrafenis gebruik maken van het restaurant voor een condoleance.
Een veel gehoorde opmerking is dat het zicht op de bomenlaan vanuit de aula tijdens een plechtigheid zo’n mooie omlijsting is voor de overledene.

Begraafplaats De IJsselhof Gouda, voor een begrafenis of crematie
De deuren van de aula van ‘De IJsselhof’ staan tijdens een plechtigheid open.

De begraafplaats De IJsselhof biedt algemene graven, particuliere graven, er is een apart gedeelte ingericht voor kindergraven en er is de mogelijkheid voor een natuurbegrafenis.

De Rooms-Katholieke Begraafplaats Gouda is gelegen aan de Graaf-Florisweg en zowel de kapel als de beheerders woning zijn sinds 1890 in gebruik. Ook hier worden algemene graven en particuliere graven aangeboden en er is een apart gedeelte voor kindergraven.

Begraven in de regio rondom Gouda
Vrijwel elk dorp in de regio rondom Gouda heeft een of meer eigen begraafplaatsen, sommigen behorend bij kerkelijke genootschappen maar ook vele algemene of gemeentelijke begraafplaatsen.
Voor meer informatie over begraven in oa. Waddinxveen, Haastrecht, Stolwijk, Vlist, Gouderak, Reeuwijk, Moordrecht, Boskoop en Bodegraven kunt u contact met ons opnemen. Hoewel Solace Uitvaartbegeleiding zich richt op de regio Gouda en omstreken kunnen we u uiteraard op verzoek ook begeleiden buiten deze regio.