Ook een levenloos geboren kindje hoort er bij

Gezinsuitbreiding.
Je kijkt er vol verwachting naar uit.
En dan gaat het mis.
Jullie kindje overlijdt voor of tijdens de geboorte.
Weg dromen, weg toekomstbeeld.

Solace Uitvaartbegeleiding kan u helpen bij het afscheid van een te baby die overlijd voor, tijdens of net na de bevalling. 
Voor deze kindjes is sinds februari 2019 de mogelijkheid om ze bij te schrijven in de Basisregistratie Personen bij de gemeente.

Tot voor kort was er voor ouders geen mogelijkheid om vast te leggen dat dit kindje deel uit maakte van het gezin, in de buik van de moeder weliswaar, maar nooit meer weg te denken.

Eind 2018 hebben de Eerste en Tweede Kamer een wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP) aangenomen waardoor het mogelijk wordt om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Deze wetswijziging komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Vanaf de inwerkingtreding op 4 februari 2019 kun je het verzoek tot registratie van je kind in de BRP doen. Omdat het een uiterst persoonlijk verzoek is, kun je dit verzoek niet namens je partner doen. Het verzoek hoeft niet per sé kort op de geboorte gedaan te worden, het kan ook nog na een aantal maanden of zelfs jaren. Ook de duur van de zwangerschap is niet relevant voor de bijschrijving in de BRP. Je kunt het verzoek doen als je op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.  Voor meer details over welke gegevens je mee moet nemen bij de aangifte verwijs ik je naar de site van jouw eigen gemeente. Daar kun je dan vaak ook meteen een afspraak maken.